leeftijd sterke drank kopen
Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol kopen of bij me hebben in het openbaar? Vraag en antwoord Rijksoverheid.nl.
Zoek binnen Rijksoverheid.nl Zoek. Vanaf welke leeftijd mag ik alcohol kopen of bij me hebben in het openbaar? Verkopers mogen geen alcohol aan je verkopen als je nog geen 18 jaar bent. Ben je onder de 18 jaar en heb je alcohol bij je op een openbare plek? Dan ben je strafbaar. Dit staat in de Drank en Horecawet. Openbare plekken zijn bijvoorbeeld de straat, de kroeg, een winkelcentrum of een park. Jonger dan 18: strafbaar met zwak alcoholische of sterke drank.
Leeftijdsgrens Alcohol en Tabak Leeftijdsgrens.
De leeftijdsgrens alcohol en tabak werd vanaf 1 januari 2014 gewijzigd. Zo was de leeftijdsgrens alcohol en tabak voor deze datum nog de leeftijd van 16 jaar, terwijl u na 1 januari 2014 18 jaar moet zijn om te mogen roken en drinken en om alcohol en tabak te mogen kopen.
vanaf welke leeftijd mag je alcohol kopen?
Hoe oud moet je zijn om alcohol te mogen kopen? Sterke drank of bier? de Tweedekamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de minimum leeftijd wanneer je alcohol mag kopen te verhogen naar 18 jaar. Dat houdt dus in dat je helemaal geen alcohol meer mag kopen als je 16 of 17 jaar oud bent.
Legitimatieleeftijd 25 jaar.
Drank en Horecawet. Prijsvorming en ketenrelaties. De keten in beeld. Verantwoorde verkoop alcohol en tabak. Legitimatieleeftijd 25 jaar. Legitimatieleeftijd 25 jaar. Om alcohol en tabak te kopen moet je minimaal 18 jaar zijn. Daarom moet iedereen die jonger is dan 25 jaar en alcohol of tabak koopt in de supermarkt zijn of haar legitimatie laten zien.
Sterkedrank Wikipedia.
Een oud whiskytankje. Sterkedrank in de praktijk ook geschreven als sterke drank is de benaming voor alcoholhoudende drank die aan een door de wet omschreven definitie voldoet. Daar België en Nederland verschillende wetgevingen hebben hieromtrent, is ook de definitie een beetje afwijkend. Sterkedrank in België bewerken. In België is sterkedrank alcoholhoudende drank die niet enkel gisting onderging, maar ook destillatie of toevoeging. Uitzonderingen op wettelijke bepalingen zijn dranken met minder dan 12, volumeprocent alcohol, ongeacht hun bereidingswijze. In België mag ieder verkooppunt alcoholische dranken schenken zolang ze zich maar aan de wettelijke leeftijdsbeperkingen houden. De minimale leeftijd om sterkedrank legaal te kunnen verkrijgen is 18 jaar, terwijl dat voor bier en wijn 16 jaar is.

Contacteer ons