sterke drank kopen leeftijd
Legitimatieleeftijd 25 jaar.
Drank en Horecawet. Prijsvorming en ketenrelaties. De keten in beeld. Verantwoorde verkoop alcohol en tabak. Legitimatieleeftijd 25 jaar. Legitimatieleeftijd 25 jaar. Om alcohol en tabak te kopen moet je minimaal 18 jaar zijn. Daarom moet iedereen die jonger is dan 25 jaar en alcohol of tabak koopt in de supermarkt zijn of haar legitimatie laten zien.
vanaf welke leeftijd mag je alcohol kopen?
Hoe oud moet je zijn om alcohol te mogen kopen? Sterke drank of bier? de Tweedekamer is akkoord gegaan met het wetsvoorstel om de minimum leeftijd wanneer je alcohol mag kopen te verhogen naar 18 jaar. Dat houdt dus in dat je helemaal geen alcohol meer mag kopen als je 16 of 17 jaar oud bent.
Drank en Horecawet Regelgeving STIVA.
Verkopers van alcoholhoudende drank stellen de leeftijd van jongeren vast via hun identiteitsbewijs. Om mogelijke problemen te voorkomen, hebben supermarkten en ook een aantal horecagelegenheden daarom met elkaar afgesproken iedereen om legitimatie te vragen die er jonger uitziet dan 25 jaar.
Leeftijdsgrens Alcohol en Tabak Leeftijdsgrens.
De leeftijdsgrens alcohol en tabak werd vanaf 1 januari 2014 gewijzigd. Zo was de leeftijdsgrens alcohol en tabak voor deze datum nog de leeftijd van 16 jaar, terwijl u na 1 januari 2014 18 jaar moet zijn om te mogen roken en drinken en om alcohol en tabak te mogen kopen.
Leeftijdsgrens kopen alcohol pas vanaf 1 januari 2014 biernet.nl.
Door het invoeren van de verhoging van de leeftijdsgrens wordt het verboden om alcoholhoudende drank te verkopen aan jongeren onder de 18 jaar. Het gaat dan niet meer alleen om de verkoop van sterke drank, maar ook om zwak alcoholische dranken als wijn en bier. Verder wordt het met het aannemen van de nieuwe wet het bezit van alcohol op straat en in de horeca strafbaar voor jongeren onder de 18 jaar. Update 19 juni 2013: Eerste Kamer stemt in! De Eerste Kamer heeft dinsdag 18 juni ingestemd met het wetsvoorstel waarmee de alcoholleeftijd wordt verhoogd naar 18 jaar. De verhoging van de leeftijdsgrens voor alcoholverkoop van 16 naar 18 jaar kan op zijn vroegst op 1 januari 2014 worden doorgevoerd, wat staatssecretaris Van Rijn eerder al liet weten aan de Tweede Kamer. De nieuwe minimum leeftijd gaat voor zowel alcohol als tabak gelden. Vanaf 1 januari 2014 kunnen jongeren onder de 18 jaar een boete krijgen als ze alcohol kopen of consumeren in een openbare ruimte.
Drank en horecawet Passie voor Horeca.
Het gaat dus zowel over slijten als tappen van alcohol. Voor sterke drank is de leeftijdsgrens op 18 jaar gesteld. Als er getwijfeld wordt aan de leeftijd moet naar een legitimatiebewijs gevraagd worden. Dit kunnen een paspoort, een rijbewijs, een identiteitskaart, ov-studentenkaart of een brommercertificaat zijn. Het pasje van de sportclub of je schoolpasje tellen niet als geldig legitimatiebewijs. Het artikel verbiedt ook dat een ouder persoon drank meeneemt voor een jonger persoon die niet aan de leeftijdseis voldoet. Dus een blad bier bestellen als 17-jarige en vervolgens het bier uitdelen aan meegenomen vrienden van onder de 16 jaar is niet toegestaan. Als je als barkeeper dat achteraf merkt, zul je bij een volgende bestelling nee moeten verkopen. Gemeenten mogen hogere leeftijdseisen stellen als het gaat om toegang tot horecagelegenheden. De maximale leeftijd die gemeenten mogen stellen, is overigens 21 jaar. In dit artikel is ook geregeld dat de minimale toegangsleeftijd voor een slijterij 16 jaar is. Als je jonger bent moet je in gezelschap zijn van iemand van 21 jaar of ouder. Dus een 12-jarige die een fles cola komt kopen in een slijterij moet de toegang geweigerd worden.

Contacteer ons